+49 2351 65619-0
+49 2351 65619-0

Energibalans och amortering

Driftskostnaderna kan minskas radikalt genom att konvertera belysningssystem till LED-lampor. I de flesta fall betalar sig de nödvändiga investeringarna tillbaka efter bara några år och det finns en nettobesparing i de totala kostnaderna.

Dessutom kan digitala och intelligenta styrkoncept minska energiförbrukningen avsevärt och samtidigt bidra till en ökad vistelsekvalitet och en emotionell rumseffekt. Nyckeln till framgångsrik energirenovering är noggrann planering för att ta tillvara all potential och för att kunna dra nytta av de olika statliga bidragsprogrammen.

Vägen till en energisk renovering – från en enda källa

Projektgenomgång och inledande diskussion
Identifikation von Einsparpotenzialen und Berechnung von Amortisationszeiten
Identifiering och ansökan om finansiering
Lichtplanung und Spezifikation
Installation och driftsättning
Energi- och kostnadsminskning

Driftskostnaderna kan minskas radikalt genom att konvertera belysningssystem till LED-lampor. I de flesta fall skrivs nödvändiga investeringar av efter bara några år och det finns en nettobesparing i de totala kostnaderna. Nyckeln till framgångsrik energieffektiv upprustning är noggrann planering för att ta tillvara all potential och för att kunna dra nytta av de olika statliga bidragsprogrammen.

Bis zu 70% Einsparung möglich mit einer energetischen Sanierung mit InstaLighting

Vom Erstgespräch über Beratung zu Fördermitteln bis hin zur Inbetriebnahme – energetische Sanierung aus einer Hand. Sprechen Sie uns an, um das Einsparpotential Ihrer Beleuchtungsanlage zu berechnen.

Exempelscenario: konvertering av ett köpcentrum, plats Tyskland, 2020

Innan renoveringen:
Ansluten last totalt 111,99 kW, snitt 86,74 kW 
Energieverbrauch: 322 672 kWh bei 310 Tagen x 12 h = 3.720 h
Preis pro kWh 0,30 EUR = 96.807 EUR/Jahr
Wartungskosten/Jahr: 7.884 EUR (Wartungsintervall 4 Jahre)

Nach der Sanierung:
mit 27% höherem Beleuchtungsniveau
total ansluten last 42,4 kW, medelvärde genom dimning 29,68 kW 
Energieverbrauch: 110 410 kWh bei 310 Tagen x 12 h = 3.720 h
Preis pro kWh 0,30 EUR = 33.123 EUR/Jahr.
Wartungskosten/Jahr: 724 EUR ab 6. Jahr (Gewährleistung 5 Jahre)
Investitionssumme 340.000 EUR

utsläpp
In dem Szenario werden 89,2 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.

Gå jämt upp
Nach 4,7 Jahren hat sich die Investition amortisiert.

sparande
ca. 380.000 Euro innerhalb
från 10 år

Belysningslösningar och energisk upprustning för gallerior och detaljhandel

Ladda ner vår broschyr med exempel och produktinformation här.