+49 2351 65619-0
+49 2351 65619-0

avtryck

Instalighting GmbH tackar dig för att du besöker denna webbplats och ditt intresse för våra produkter

Ansvarig för innehållet på denna webbplats:

Instalighting GmbH
Oststrasse 14-16
59929 Brilon

Telefon: + 49 2351 65619-0

info@instalighting.de
www.instalighting.de

VD:
Stefan Hackl

Registrerad:
Arnsbergs tingsrätt

Registreringsnummer:
HRB 14570

Moms -ID:
DE 325490231

WEEE:
ElektroG (WEEE) registreringsnummer på EAR-registreringskontoret: WEEE-Reg.-NR. DE 54030568

REX-nummer:
DEREX80000843

Redaktionskontakt
info@instalighting.de

Sekretesspolicy för Instalighting GmbH
Vår webbplats kan vanligtvis användas utan att lämna några personuppgifter. I den mån personuppgifter samlas in när du besöker vår webbplats behandlar vi dem uteslutande i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (VO (EU) 2016/679; DS-GVO) och den federala dataskyddslagen av den 30 juli 2017 (BDSG -ny), samt Telemedia Act (TMG). Behandlingen av personuppgifter sker uteslutande i enlighet med denna dataskyddsförklaring.
Denna dataskyddsförklaring gäller för användningen av webbplatsen på adressen: http://www.instalighting.de och de olika underdomänerna. Dataskyddsförklaringen på den länkade webbplatsen är avgörande för länkat innehåll från andra leverantörer.
Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet kan leda till säkerhetsluckor som inte kan förhindras av den tekniska utformningen av denna webbplats. Fullständigt skydd av personuppgifter är inte möjligt vid användning av Internet.

Ansvarsfull kropp
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med användningen av denna webbplats är:

Instalighting GmbH
Oststrasse 14-16
59929 Brilon
Telefon: + 49 2351 65619-0
info@instalighting.de
www.instalighting.de

VD:
Philip Borbely

Dataskyddsombud
Vi har utsett följande dataskyddsombud:
Herr Dipl.-Inform. Olaf Tenti
GDI Society for Data Protection and Information Security mbH
Fleyer Strasse 61, 58097 Hagen (Nordrhein-Westfalen)
Telefon: +49 (0) 2331 / 356832-0
E-post: datenschutz@gdi-mbh.eu
Internet: www.gdi-mbh.eu

Hosting
Den här webbplatsen finns i Microsoft Azure -molnet. Den geografiska platsen är Microsoft Azures värdcenter i Nederländerna. Mer information finns på:
https://www.microsoft.com/de-de/trust-center/privacy/

När du besöker vår webbplats samlas data automatiskt in och lagras i loggfiler på vår värds server. Denna data kan relateras till en person. Bland de insamlade uppgifterna finns:
- Namn på den åtkomliga webbplatsen
- Datum och tid för samtalet
- IP -adresser (anonymiserade)

Den rättsliga grunden för datainsamling är Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR.

Hoster använder den insamlade informationen för att driva webbplatsen och för att säkerställa IT -säkerhet. Om det finns konkreta indikationer kan loggdata analyseras i efterhand.
Data som lagras av värdaren raderas automatiskt efter sju dagar.

Som en del av användningen av vår webbplats överförs personuppgifter till tredje part.

Småkakor
Cookies används för att tillhandahålla vår webbplats. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och som gör att din enhet kan identifieras.

Cookies används för att göra tjänsterna på vår webbplats tekniskt tillgängliga för dig. Så kallade sessionscookies används för detta, vilket möjliggör igenkänning vid ett besök på vår webbplats. Efter ditt besök raderas cookies som har ställts in automatiskt från din webbläsare.

Vi använder cookies för att optimera vår webbplats. Så kallade sessionscookies används för detta, vilket möjliggör igenkänning vid ett besök på vår webbplats. Sessionscookies raderas automatiskt från din webbläsare efter ditt besök.

Vi använder också cookies, som används för att känna igen din enhet under sessioner. Cookies som lagras på din enhet för detta ändamål raderas inte efter varje session.

Du kan motsätta dig användningen av cookies genom standardinställningarna i din webbläsare och därmed förhindra att cookies ställs in. Vi vill påpeka att det inte är möjligt att använda enskilda funktioner på vår webbplats.

Kontaktalternativ (formulär / e -post)

Du kan kontakta oss via e -post / kontaktformulär på vår webbplats. I detta sammanhang kommer dina personuppgifter att lagras och behandlas för kommunikationsändamål. Uppgifterna som samlas in för detta ändamål (namn, adress, telefonnummer, e -postadress) kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgifterna kommer inte att slås samman med annan data som samlas in på denna webbplats. Uppgifterna kan lagras som en del av kundrelationshantering (CRM) om du redan är kund hos vårt företag.
Grunden för datainsamling i enlighet med artikel 6, punkt 1, mening 1 i GDPR är: det samtycke du kan ha gett (lit. a); vid behov behandlingen av informationen för fullgörande av ett kontrakt eller initiering av ett kontrakt (lit.b), om det är nödvändigt att fullgöra en juridisk skyldighet (lit.b) samt vårt företags legitima intresse av kommunikationen initierad av dig (lit.f).
Uppgifterna kommer att raderas så snart syftet med kommunikationen har uppnåtts.

Nyhetsbrev
På vår webbplats har du möjlighet att prenumerera på ett nyhetsbrev som skickas via e -post. Skickandet till din e-postadress sker på grundval av din personliga registrering med efterföljande bekräftelse (dubbelmottagning), med vilken du godkänner att nyhetsbrevet skickas.
För att skicka nyhetsbrevet sparar vi din e-postadress samt ditt för- och efternamn samt listorna du har prenumererat på. Uppgifterna kommer inte att delas med tredje part.

Vårt nyhetsbrevssystem har en funktion med vilken vi kan hålla reda på vilken tid och vilka mottagare som har öppnat nyhetsbrevet. Denna data sparas och används för att utvärdera räckvidden för enskilda kampanjer.
Uppgifterna kommer att skickas vidare till vår tjänsteleverantör MailChimp för att skicka nyhetsbrevet.
MailChimp är en tjänst som:
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Återkallelse av samtycke: Du kan när som helst göra invändningar mot användningen av dina uppgifter med verkan för framtiden. Du hittar ett alternativ att avregistrera dig för nyhetsbrevet i slutet av varje nyhetsbrevs e-post eller på denna länk:
"Dra tillbaka samtycke"

Google Analytics

Vi använder Google Analytics på vår webbplats. Tjänsten erbjuds av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan "Google"). För att tillhandahålla tjänsten kan Google spara cookies på din enhet. Cookies är små textfiler som används för att känna igen din webbläsare.
Google lagrar följande data när du använder webbplatsen: Förutom IP -adressen sparas tid, plats, varaktighet och frekvens för ditt webbplatsbesök. Vi har konfigurerat Google Analytics så att IP -adressen anonymiseras. För att göra detta förkortas IP -adressen.
Google använder uppgifterna för att sammanställa rapporter om användningen av vår webbplats för oss. Med hjälp av detta bör vi känna igen användarflöden på vår webbplats och optimera vår webbplats på grundval av resultaten.
Google vidarebefordrar informationen till tredje part om detta krävs enligt lag. Under inga omständigheter kommer Google att slå samman din IP -adress med annan Google -data.
Som en del av behandlingen av Google Analytics överförs personuppgifter till USA. I detta fall utförs anonymiseringen av IP -adressen på servrar inom EU: s medlemsstater innan den överförs till USA. Överföringen av personuppgifter till USA sker på grundval av ett adekvat beslut av Europeiska kommissionen den 12 juli 2016 ("EU-US Privacy Shield").

Invändning mot datainsamling. Du kan invända mot datainsamling av Google Analytics enligt följande: Google tillhandahåller ett inaktiveringstillägg som du kan installera i din webbläsare. Om detta är korrekt installerat i din webbläsare kommer data inte att samlas in av Google som en del av Analytics -programmet. Möjligheten att invända i analysprogrammets sammanhang påverkar inte någon dataöverföring till andra webbtjänster.
Tillägget för avaktivering kan laddas ner från Googles webbplats under denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativt kan du ställa in en så kallad "opt-out-cookie" för webbläsaren som används genom att klicka på följande länk. När du besöker denna webbplats kommer ingen mer data att vidarebefordras till Google Analytics i framtiden.
"Ställ in opt-out-cookie"
Observera att opt-out-cookien kan tas bort om det behövs. Raderingen av opt-out-cookien beror på dina individuella webbläsarinställningar. Om cookien raderas måste den ställas in igen genom att klicka på länken ovan.
Om du motsätter dig datainsamling från Google Analytics kan det hända att inte alla tjänster vi tillhandahåller kan användas korrekt.

Google kartor

Delar av vår webbplats använder Google Maps -funktioner för att integrera kartdata. Detta innehåll tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). När du besöker vår webbplats laddar din webbläsare nödvändig kod från Google. För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats har nåtts via din IP -adress. Samtidigt kan Google lagra cookies på din enhet, såvida du inte har förbjudit användning av cookies i din webbläsare eller läst upp cookies. Platsdata kan också samlas in om du tillåter detta i din webbläsare.

Google Maps används för en attraktiv och bekväm design av vår webbplats och gör att du lättare kan hitta de platser vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR. Dataöverföringen till USA sker i enlighet med EU-kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1250 (EU-USA: s dataskyddsskydd) .

Din IP -adress samlas in av oss för att möjliggöra överföring till Google. Du är inte skyldig att tillhandahålla dessa uppgifter, men det är inte möjligt att använda de berörda delarna av vår webbplats (http://ckn.de/kontakt/) utan att tillhandahålla dessa uppgifter.

Mer information finns i Googles dataskyddsdeklaration, som finns på https://www.google.com/policies/privacy/.

Användning av Vimeo
På vår sida använder vi komponenter från leverantören Vimeo. Tjänsten erbjuds av Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Varje gång du besöker vår webbplats som är länkad till en sådan komponent, orsakar denna komponent den webbläsare du använder för att ladda ner en motsvarande representation av Vimeo -komponenten. Om du ringer upp en sådan Vimeo -komponent på vår webbplats och är inloggad på Vimeo under denna tid använder Vimeo informationen som samlats in av komponenten för att känna igen vilken specifik sida du besöker och tilldelar denna information till ditt personliga konto på Vimeo. Om du till exempel trycker på "Spela" -knappen eller gör lämpliga kommentarer, överförs denna information till ditt personliga Vimeo -medlemskonto och sparas där. Dessutom överförs informationen om att du har besökt vår webbplats till Vimeo. Detta händer oavsett om du klickar på komponenten och gör kommentarer eller inte, till exempel.

Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt Vimeo -medlemskonto innan du besöker vår webbplats.

Ytterligare information om dataskydd, särskilt om insamling och användning av data från Vimeo, tillhandahålls av Vimeo under följande länk: https://vimeo.com/privacy

Registreringsportal
För att använda vår portal, registrera dig genom att ange din e -postadress, ditt valda lösenord och ditt användarnamn. Du kan välja ditt användarnamn. Det finns inget obligatoriskt riktigt namn. Pseudonym användning är också möjlig. Registrering sker via en dubbel opt-in-procedur. Du kommer att få ett e-postmeddelande till den adress du har angett där du kan bekräfta registreringen via en länk. Om bekräftelsen inte tas emot inom 24 timmar raderas registreringen automatiskt från vår databas. Specifikationen av e-postadressen, det valda lösenordet och användarnamnet är obligatoriskt. Du kan ge all ytterligare information frivilligt genom att använda portalen.
När vi använder portalen sparar vi de uppgifter som krävs för att uppfylla kontraktet tills du tar bort din åtkomst. Detta gäller även de uppgifter du frivilligt tillhandahåller. Du kan hantera och ändra all information i det skyddade kundområdet.
Vi använder den e-postadress du angav när du registrerade dig för att informera dig om viktiga ändringar, till exempel ändringar av erbjudandets omfattning eller tekniskt nödvändiga ändringar.
Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f f GDPR.

Dina rättigheter och påstående om rättigheter
Du har de rättigheter som anges nedan. Du kan hävda detta mot oss. För att hävda, använd ovanstående data eller skicka ett e-postmeddelande till: datenschutz@gdi-mbh.eu.

Rätt att lämna information: Du har rätt till information om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig, för vilka ändamål vi behandlar uppgifterna, vilka kategorier av personuppgifter om dig vi behandlar, till vilka uppgifterna kan ha vidarebefordrats, hur länge uppgifterna kan ha varit . bör sparas och vilka rättigheter du har rätt till.

Rätt att korrigera uppgifter: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter relaterade till dig som lagras av oss. Du har också rätt att få oss att komplettera en ofullständig datapost som vi har sparat.

Radering: Du kan begära att vi tar bort dina personuppgifter om (1) uppgifterna behandlades olagligt, (2) syftet för vilket uppgifterna samlades in har uppnåtts, (3) du har återkallat ditt samtycke till databehandling och det finns inget annat rättslig grund för behandlingen, (4) vi är underkastade en juridisk skyldighet att radera uppgifterna (5) de är under 16 år eller (6) du har invänt mot behandlingen och det finns inga övervägande legitima skäl för behandlingen den vår del.

Rätt till begränsning av behandlingen: Du kan begära att vi begränsar behandlingen i följande fall. I dessa fall kommer vi att markera uppgifterna med en blockerande anteckning och kommer inte att behandla den vidare. (1) Om du bestrider riktigheten av personuppgifterna under vår granskning. (2) Om du har begärt radering och vi inte kan eller inte kan utföra en radering. (3) Om du behöver uppgifterna för att hävda påståenden, men vi skulle vara tvungna att radera dem eftersom syftet med behandlingen har uppnåtts. (4) Om du har gjort invändningar mot behandlingen och ett slutligt beslut ännu inte har fattats.

Invändning mot behandling: Om behandlingen av dina personuppgifter är baserade på legitima intressen från vår sida kan du invända mot behandlingen av skäl som uppstår från din speciella situation.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära data som du har gjort tillgänglig själv inom ramen för ett kontrakt eller på grundval av ditt samtycke och som automatiskt behandlas från oss som ett vanligt maskinläsbart format (dataregister).

Återkallelse av ett givet samtycke: Om du har gett oss ditt samtycke till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Skicka ditt återkallande till uppgifterna ovan eller via e -post till: datenschutz@instalighting.de

Rätt att överklaga till dataskyddstillsyn: Du har rätt att lämna in ett dataskyddsklagomål till tillsynsmyndigheterna. Den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss är: Statskommissionär för dataskydd och informationsfrihet Nordrhein-Westfalen. Klagomålet kan lämnas in till alla tillsynsmyndigheter, oavsett ansvar.

Våra produkter

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska och formella ändringar av våra produkter för att förbättra eller ta hänsyn till ändrade lagar. Vi kommer gärna att förse dig med aktuell information på begäran.

Alla erbjudanden är inte bindande. Instalighting GmbH förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera, radera och tillfälligt eller permanent avbryta delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande.

Upphovsrätt och användningsrättigheter
Upphovsrätten för allt innehåll på www.instalighting.de ligger hos Instalighting GmbH, Lüdenscheid.

Alla bilder och utformningen av Instalighting GmbH: s webbplats omfattas av upphovsrättsskydd och andra skyddslagar. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål. Dubblering av alla slag och former är inte tillåten utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Vi vill påpeka att några av våra webbplatser innehåller bilder som omfattas av tredjeparts upphovsrätt. Be om fotokrediter individuellt.

Kontakta oss om du vill använda innehållet i vår internetpresentation utanför vår internetpresentation.

Varumärken:
De märken som visas är registrerade, skyddade varumärken (varumärken). Detta gäller särskilt märkena för typbeteckningar, logotyper och emblem.

Ansvarsfriskrivning
Denna webbplats skapades med största omsorg. Ändå kan ingen garanti ges för riktigheten och riktigheten av informationen i den. Allt ansvar för skador och följdskador på hårdvara och programvara som härrör direkt eller indirekt från användningen av denna webbplats och de uppgifter som görs tillgängliga är uteslutna, såvida inte Instalighting GmbH kan ha visat sig ha uppsåtligt eller oaktsamt. Nedladdning av filer sker på egen risk. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt från nedladdning eller användning av dessa filer.

Vi är tacksamma för all information om fel eller misstag.

Länkar till externa webbplatser:
Vår webbplats innehåller länkar till webbplatser som drivs av tredje part. Instalighting GmbH tar inget ansvar för innehållet.
Om vi får kännedom om lagöverträdelser under länkarna kommer vi att ta bort dem omedelbart.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Den juridiska informationen omfattas av tysk lag och tolkas i enlighet med tysk lag. De tyska domstolarna är uteslutande ansvariga för besluten i alla stämningar eller förfaranden och / eller för att lösa alla tvister som uppstår från eller i samband med detta juridiska meddelande. För detta ändamål faller var och en av parterna oåterkalleligt under de tyska domstolarnas jurisdiktion. Jurisdiktionen är Lüdenscheid, Tyskland.

Slutbestämmelse
Ändringar av dessa avtal måste göras skriftligen och måste undertecknas av en auktoriserad representant för Instalighting GmbH. Om enskilda komponenter eller individuella formuleringar av dessa villkor inte, inte längre eller inte helt motsvarar den nuvarande rättsliga situationen, förblir de återstående bestämmelserna eller formuleringarna opåverkade i innehåll och giltighet.

Genom att använda detta informationserbjudande erkänner du ovanstående villkor som bindande.

Instalighting GmbH
Status: oktober 2022