+49 2351 65619-0
+49 2351 65619-0

Skräddarsydda belysningslösningar gjorda av InstaLighting

Särskilda arkitektoniska koncept blir endast synliga genom ljus. Helst är armaturen en del av arkitekturen och integreras sömlöst i det byggda utrymmet vad gäller form och material. Lika viktigt är ljuseffekten, som har en framträdande designbetydelse. Vi förstår därför ljus som arkitekturens fjärde dimension. InstaLighting har decennier av erfarenhet av partnerskapsutveckling av speciallösningar. Vi omfattar såväl styrkoncept som samarbete vid montering och driftsättning.

referenser