+49 2351 65619-0
+49 2351 65619-0

Deutsche Bahn och transportinfrastruktur

Ljus spelar en väsentlig roll för den objektiva – men också den upplevda – säkerheten i det offentliga rummet. Därför ställer belysning av plattformar, trafikleder, gångtunneler, broar, gång- och cykelvägar högsta krav på planerare och de belysningslösningar som används. Farliga områden ska upptäckas i god tid och samtidigt ska ljuset bidra till den arkitektoniska utformningen. Belysningssystem inom området trafikinfrastruktur utsätts för de högsta belastningarna och ska vara säkra mot vandalism, höga temperaturskillnader och mekaniska effekter. Av denna anledning certifierar Deutsche Bahn endast tillverkare som har många års erfarenhet av infrastrukturprojekt och har en bred portfölj av högkvalitativa produkter.

Certifierad leverantör till Deutsche Bahn

Som certifierad leverantör till Deutsche Bahn har InstaLighting specialkunskap inom utveckling av belysningslösningar för transportinfrastruktur.

referenser

Produkter för infrastruktur

OS2 3065

Utomhus spotlight OS2 3065

Mono

TW

RGB

RGBW

OS2 3065

instalight 3065 DB

OS3 1065

Utomhus spotlight OS3 1065

Mono

TW

RGB

RGBW

OS3 1065B

500 mm
OS3 1065A

920 mm
instalight 1065 DB

OHR1 N27

Ledstångsinsats OHR1 4020 för 27 mm spår

Mono

TW

RGB

RGBW

OHR1 4020 LN

28V
OHR1 4020 LS

28V
OHR1 4020 LX

28V
OHR1 4020

48V
OHR1 4020 LH2

Utlopp

230V
OHR1 4020 LH3

Ny

230V
instalight 4020 DB N27

28V

OLL1 4010

Fasadlinje OLL1 4010

Mono

TW

RGB

RGBW

OLL1 4010 LH2

230V
instalight 4010 DB

28V

Vi arbetar för några av de största internationella mobilitetsleverantörerna

Metro Paris, French State Railways SNCF, Metro Copenhagen, Metro Amsterdam, Metro Rotterdam, Metro Caracas, ProRail Netherlands, Danish Railroad S BANE