+49 2351 65619-0
+49 2351 65619-0

Golda Meir Steg, Berlin

En glödande koppling mellan Moabit och Mitte

Belysningsdesign

Ljus konst ljus

Visualisering

HÖJDPUNKT

fotografi

Boris Golz

En glödande koppling mellan Moabit och Mitte

I centrum av staden, direkt vid Berlins centralstation, tar en blandad stadsdel form med Europacity. Tillsammans med strandpromenaden och stadens torg utgör gång- och cykelvägsbron över Spandaus sjöfartskanal en viktig del av turistinfrastrukturen som förbinder de tidigare delade stadsdelarna Moabit och Mitte.

På den östra sidan går bron sömlöst samman med strandpromenaden där. På västra sidan är den ramp som krävs där integrerad i planeringen av öppna ytor. Bro och torg smälter alltså samman till en enhet. Gång- och cykelgången över kanalen har fått sitt namn efter den tidigare israeliska premiärministern Golda Meir. Bro, torg, strandpromenad och trappa är Europacitys "höjdpunkt".

Verwendete Produkte

OHR1 4020 LN Ledstångsljusinsatser