+49 2351 65619-0
+49 2351 65619-0

Central busstation i Leverkusen

Mer effektivitet med dagsljusberoende ljusstyrning

Belysningsdesign

Dag- och ljusbelysning

Foto

Boris Golz

Mer effektivitet med dagsljusberoende ljusstyrning

Omdesignen av den centrala busstationen (ZOB) är en milstolpe för staden Leverkusen i omvandlingen från 1950-talets bilvänliga stad till ett modernt, intermodalt transportkoncept. I ett andra byggskede kommer hela området att omorganiseras för att inkludera ytterligare funktioner som cykelparkeringshus, vänt- och servicerum, en ny anslutning till Rhein-Ruhr-Express och cykelvägsnätet.

Fokus för arkitekturen är det ljusa, flytande taket på den centrala bussplattformen. Genomskinliga membran införs i den stödjande stålkonstruktionen, som ger skugga under dagen och samtidigt låter dagsljus passera. Belysningssystemet består av utomhusstrålkastare OS3 1065 av InstaLighting använder membranen som en reflekterande yta och sätter ytterligare accenter genom ett spel av ljus och skugga. Den dagsljusberoende ljusstyrningen minskar behovet av konstgjord belysning. En mycket viktig punkt för ekonomisk effektivitet, som också ökas av de robusta och underhållsrika materialen.

Verwendete Produkte

OS3 1065B Strålkastare och strålkastare OS3 1065A Strålkastare och strålkastare